FORGOT YOUR DETAILS?

AKRILNI MALTERI I FASADE

FOR NEW ARRIVALS OF
2015'S COLLECTION

AKRILNI MALTERI I FASADE

Šta su dermit fasade čemu i koje su prednosti saznajte sada i poručite samo kod nas

Pre korišćenja malter dobro promešati ručnim ili električnim mikserom a zatim po potrebi razrediti sa malom količinom vode u cilju podešavanja maltera.

Pre ugradnje proveriti nijansu a zatim izvršiti egalizaciju 4-5 kanti u odgovarajućem sudu, kako bi se otklonile eventualne razlike između pojedinih kanti. Kada se potroši četvrtina mešavine potrebno je dodati sadržaj naredne kante maltera, promešati i nastaviti sa navedenim postupkom dok se ne upotrebi celokupna količina materijala.

Malter nanosimo ručno nerđajućom metalnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. Nekoliko minuta nakon nanošenja pristupiti obradi maltera pomoću tvrde plastične gleterice. Kod BK-Plast Rajb strukture zaribavanje se može vršiti kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, do postizanja ravnomerne izbrazdanosti površine. Kod BK-Plast Ful strukture obrada se vrši kružnim pokretima.

Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.

TOP